„Prawidłowa księgowość
to bezpieczeństwo”
Specyfika działalności i zaufanie powodują, że działamy według rosnących potrzeb klientów indywidualnych i instytucjonalnych.
Logo FinanseCRV
 • pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
 • tel: 71 707 29 51
 • fax: 71 707 29 52
 • kom: 511 032 104
 • kom: 511 032 108
 • e-mail:
 • skype: finansecrv
Biuro Rachunkowe Finanse CRV sp. z o.o. na zlecenie przedsiębiorców opracowuje indywidualne wnioski w projekcie
POST-JEREMIE

kilka słów o projekcie - są to środki pochodzące z wkładu wniesionego w ramach RPO WD na lata 2007-2013 do instrumentu inżynierii finansowej, zwróconych i pozostałych po wykonaniu umowy i przekazanych przez Województwo Dolnośląskie Organizatorowi Konkursu – Dolnośląskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. we Wrocławiu.
POST–JEREMIE to środki publiczne, przeznaczone na pożyczki udzielane na warunkach rynkowych na rzecz Przedsiębiorców z sektora MŚP posiadających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie Dolnego Śląska.
W ramach tego projektu Fundusz Regionu Wałbrzyskiego posiada do rozdysponowania na rzecz Dolnośląskich Przedsiębiorców kwotę 16 mln zł.
Zapraszamy do skorzystania z oferty Biura Rachunkowego i pozyskania preferencyjnych zwrotnych środków w ramach projektu.

Zeznania podatkowe

Nazwa formularzaPrzeznaczenieDla kogoTermin składania
PIT-28Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • Indywidualny
 • do 31 stycznia*
PIT-37Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - nieprowadzących działalności gospodarczej, niedoliczających dochodów małoletnich dzieci, nieuzyskujących dochodów z zagranicy
 • Indywidualny
 • Małżeństwo
 • Osoba samotnie wychowująca dzieci
 • do 30 kwietnia*
PIT-36Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych, dochody z zagranicy oraz dochody od których płatnik nie miał obowiązku pobrania podatku, doliczanie dochodów małoletnich dzieci
 • Indywidualny
 • Małżeństwo
 • Osoba samotnie wychowująca dzieci
 • do 30 kwietnia*
PIT-36LZeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - pozarolnicza działalność gospodarcza i działy specjalne produkcji opodatkowane podatkiem liniowym
 • Indywidualny
 • do 30 kwietnia*
PIT-38Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - zyski z giełdy oraz ze sprzedaży udziałów w spółkach, objęcie udziałów (akcji)
 • Indywidualny
 • do 30 kwietnia*
PIT-39Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Indywidualny
 • do 30 kwietnia*

* - roku następującego po roku podatkowym; stosownie do ostanowień Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień teriny uważa się następny dzień po dniu dniach wolnych od pracy.

O nas | Księgowość | Kadry | Finanse | Usługi dodatkowe | Kredyty | Pożyczki | Leasing | Zwrot podatku z zagranicy | Zeznania podatkowe | Współpraca
Copyright: FinanseCRV Sp. z o.o. | Wykonanie: PMP Media